iConnect изгражда и оперира мрежа от типа Passive Optical Network (PON) Това е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия ,тъй като оптичния кабел не провежда електричество.

Чрез използваната от нас технология ,осигуряваме за крайните ни клиенти Високи скорости и резервираност на прадлаганата услуга.

Оптичен интернет

Срочен договор

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Премиум

0,00 лв

*При предплатен абонамент, клиентът заплаща депозит за необходимото оборудване
*При адресна регистрация на клиента различна от адреса на ползване на услугата, клиентът заплаща депозит за необходимото оборудване

ОТСТЪПКИ ЗА ДОМАШНИ АБОНАТИ НА ПРЕДПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

ПРЕДПЛАЩАТЕ ПОЛУЧАВАТЕ ТИП АБОНАМЕНТ
12 месеца 24 месеца предплатен
8 месеца 14 месеца предплатен
5 месеца 8 месеца предплатен
3 месеца 4 месеца предплатен
     
Всички права запавени iconnect.bg 2019